Entegre Dünyası Kategori 8

Entegre devre, bazı bir çip yahut mikroyonga olarak adlandırılabilir. Entegre, üzerinde minyatürleştirilmiş etkili cihazlar (örneğin transistörler ve diyotlar) ve pasif cihazların (örneğin kapasitörler ve dayanmalerin) olduğu, hiçbir bir ünite olarak üretilen bir elektronik devre setidir.

Entegreler, ayrık elektronik deşenlerden meydana getirilen devrelere bakılırsa henüz küçük, henüz hızlı ve henüz aculdır. Entegreler seri üretim kapasiteleri ve güvenilirlikleri yardımıyla elektronik devrelere hızlı bir şekilde adapte olmuşlardır. Entegreler küçük boyutları ve düşük maliyetleri yardımıyla bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve gayrı tüm elektronik dünyasında kullanılmaktadırlar. Entegre devreler; yükseltici, zamanlayıcı, elektronik beyin belleği, mikroişlemci vb. olarak sorunlev görebilirler.

Entegrelerin, 1960’lı yıllarda ortaya çıktıklarından bugüne derece bügebekleri, hızları ve kapasiteleri fen gelişmeler yardımıyla çok ziyade ilerleme kaydetti.