Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 6

Bu ürünlerin faaliyet eden taksimmleri bulunur. Bunun indinde elektronik devreye katkı sağlamaları ile bile bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik mimaridadır. Faik frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; vasat sıklık elde eylemek ciğerin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar ciğerin tercih edilmektedir. Elektriksel temasların sağlanması adına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.